SW Reglement 2006
 Het doel van de SW: 
 - Is een eenvoudig handicap systeem zonder dat er een officiële meting 
   aan te pas komt, verenigingen kunnen dit systeem gebruiken voor 
   onderlinge wedstrijden, 
 - De SW klasse is voor zeilers die kennis willen maken met het 
   wedstrijdzeilen en eens een wedstrijdje willen varen, 
 - Is niet bedoeld voor ervaren wedstrijdzeilers zij moeten doorstromen 
   naar de IMS of ORC Club, 
 - Het is een systeem met een lage instap drempel zonder dat er van een 
   officiële meting sprake is, 
 - Het gegeven SW cijfer is een basis cijfer en mag door de wedstrijd-
   commissie gewijzigd worden. 
 - Het handicapcijfer geeft een indicatie van de snelheidsverwachting 
   van het betreffende schip t.o.v. het schip met handicap 100, 
 - Het Watersportverbond schrijft het gebruik van de voorgestelde SW cijfers niet 
   dwingend voor, wedstrijd commissies zijn bevoegd om het SW cijfer 
   naar eigen inzicht te wijzigen. 
 - Het Watersportverbond kan indien een handicap niet bekend is, de vereniging 
   adviseren welke handicap toegepast moet worden, 
 - De SW werkt met beperkte correctie factoren, er wordt getracht met 
   correctie factoren de belangrijkste snelheid verschillen tussen boten 
   op te heffen zonder dat hiervoor een meting is vereist,  
 - De SW kan niet alle verschillen die er tussen boten bestaan opheffen door 
   correctie factoren bijv. het zeiloppervlak van een spinaker heeft
   geen resultaat op de handicapcorrectie van -2.5 punt. 

 Veiligheid en uitrusting:
 Wij adviseren om aan de wedstrijd een veiligheids-categorie toe te kennnen, dit 
 geldt speciaal als de wedstrijd op ruim water wordt verzeilt. De categorie moet in
 het wedstrijdreglement worden opgegeven.   
 De veiligheids categorieën zijn beschreven in de "ISAF Offshore Special Regulations" 
 ISAF Offshore special regulations.


 Veiligheids categorieën
 Voor verschillende soorten wedstrijden, variërend van oceaan-races tot wedstrijden 
 in meer beschut water, zijn zes verschillende veiligheidcategorieën ingesteld. 
 Bij deze categorieën wordt aangegeven aan welke minimum veiligheidseisen en 
 accommodatievoorschriften de deelnemers moeten voldoen.

 Categorie 0
 - Deze categorie betreft ocean-races en wedstrijden die gehouden worden in gebieden 
   waar de lucht of het water blijvend kouder zijn dan 5 graden Celsius, waar jachten 
   voor langere perioden volledig op zichzelf aangewezen zijn, zware stormen moeten 
   kunnen weerstaan en in noodsituaties terecht kunnen komen, zonder te kunnen rekenen 
   op hulp van buitenaf.
   OSR2006_Mo0_250106.pdf

 Categorie 1
 - Deze categorie betreft lange afstandsraces, ver uit de kust, waar jachten voor langere 
   perioden volledig op zichzelf aangewezen zijn, zware stormen moeten kunnen weerstaan en 
   in noodsituaties terecht kunnen komen zonder te kunnen rekenen op hulp van buitenaf.
   OSR2006_Mo1_250106.pdf 
 Categorie 2
 - Deze categorie betreft wedstrijden van langere duur langs of niet ver verwijderd van de 
   kust of in grote onbeschermde baaien of meren, waar de schepen in hoge mate op zichzelf 
   aangewezen zijn.
   OSR2006_Mo2_250106.pdf 
 Categorie 3
 - Deze categorie betreft wedstrijden op open water, enigszins beschermd door de kust of 
   niet ver verwijderd daarvan.
   OSR2006_Mo3_250106.pdf 
 Categorie 4
 - Deze categorie betreft kortdurende dagwedstrijden, dichtbij de kust en in betrekkelijk 
   warm of beschermd water.
   OSR2006_Mo4_250106.pdf 
 Categorie 5
 - Deze categorie betreft kortdurende dagwedstrijden in een beschutte omgeving, dichtbij de 
   kust en in betrekkelijk warm of beschermd water, waarbij tevens de nodige reddingsfaciliteiten 
   in het wedstrijdgebied aanwezig zijn.
   OSR2006_AppJ_081205.pdf

 Beperkingen van het zeilen onder SW: 
 - Een SW handicap is evenals de ORC (Time On Time) en TVF handicap een enkel
   voudig handicap systeem wat wil zeggen dat de gehanteerde handicap maar
   voor een bepaalde windkracht en koers waar kan zijn, bijv de verschillen 
   die er bestaan tussen een stalen S spant en een polyester jacht zijn nooit
   dmv een handicap op te lossen met weinig wind loopt het stalen schip
   niet maar bij windkracht 6 haalt het zijn rompsnelheid en zeilt dan even
   hard als het Polyester jacht.     
   conclusie: handicap zeilen gaat alleen met gelijksoortige schepen goed.
 - Een SW cijfer ontstaat niet door een officiele meting maar is een 
   ervarings cijfer en ontstaat door uitslagen van wedstrijden te 
   evalueren en de opmerkingen van verenigingen die werken met het SW
   programma. 
 - Nieuwe SW-cijfers worden bepaald, aan de hand van de gegevens 
   over het schip die door de eigenaar worden verstrekt, er wordt niet 
   gemeten, dit houdt een zekere fraude gevoeligheid in. 
 - Het is eigenlijk niet de bedoeling dat ervaren wedstrijdzeilers onder het 
   SW handicap systeem gaan varen maar dit kan niet worden voorkomen het is aan
   de vereniging om dit op te lossen bijv. met m.b.v. 'de correctie factor'. 
 - Het is zeer moeilijk om van schepen waarvan er maar 1 schip vaart 
   (One-Off schip) een SW cijfer te bepalen het is daarom noodzakelijk dat 
   verenigingen het verbond adviseren onder welke handicap zij denken dat 
   dit schip moet varen. 
 - De gebruikte correctie factoren die bepaald zijn om verschillen aan te 
   geven zijn zeer beperkt , bijv. het maakt niet uit hoe groot of klein 
   een spinaker is, de aftrek blijft -2.5 punt. 
 - Er bestaat geen formule bij het Watersportverbond om van een onbekend schip een 
   handicap te bepalen, de mogelijkheden die er zijn: 
   1. is te kijken of er al eens een zelfde schip IMS of ORC (Club) gemeten is,
    en deze handicap om te rekenen naar een SW. 
   2. door het onbekende schip te vergelijken met de handicap van een 
    bekende groep schepen (interpoleren).  
 
 Bepalen van een voorlopige SW handicap door verenigingen: 
 - vergelijk het onbekende schip met een bekende groep schepen waarvan 
   er veel varen en probeer in te schatten of het onbekende schip sneller
   of langzamer zal varen. 
 - vergelijk boten met gelijke lengte (sorteer in het programma op lengte)
   verdere aspecten die betrokken moeten worden zijn: 
   1. wat voor een type is het, modern scherpjacht, motor sailer, stalen
    knikspant,etc. 
   2. bouwmateriaal 
   3. type onderwaterschip bijv. S-spant 
   4. is het jacht ontworpen als wedstrijd-jacht of als toer-jacht 
 
 Definities en begrippen voor het standaard schip 
 - Bij de SW-cijfers voor kajuitjachten wordt er van uitgegaan dat het
   schip is uitgerust zonder spinaker tenzij duidelijk anders is vermeld,
   (voornamelijke bij open boten),
 - maximum zeiloppervlak aan de wind dus met genua I,
 - met vaste 2 blad schroef,
 - indien het schip is uitgerust met buitenboordmotor dan wordt er van
   uitgegaan dat deze ophaalbaar gemonteerd is, tenzij anders is vermeld
   bijv. een Etap 22.
 - Een schip waarvan er maar 1 vaart heet in het programma een One Off, 
 - Ruime-Windse-Voorzeilen afgekort (RWZ) zijn bijv. een : Bolle Jan,
   Blooper,Bolle Truus,Assymetrische Spinnaker,Spanker, enz.  
     
 Toelichting Correctie factoren
 - een andere dan een 2 of 3 blad vaste schroef wordt in het programma
   een beweegbare schroef genoemd enige voorbeelden: klapschroef,schroef
   in vaanstand, schroef keerbaar, etc.  
 - een positieve correctie voor vleugelkiel t.o.v. vastekiel, 
 - een positieve correctie voor kielmidzwaard t.o.v. vastekiel, 
 - een Genua I is een zeil met een LPG maat tussen de 1.2* J en 1.5*J 
   (120% en 150%), 
 
 Correctie Factoren 
    diepgang       t.o.v. standaard kiel   -0,3  punt/5cm 
    beweegbare schroef  t.o.v. vaste        -2,0  punt 
    3 blad        t.o.v. 2 blad vast     +1,0  punt 
    motortype inboard  t.o.v. outboard      +2,4  punt 
    outboard motor vast t.o.v. ophaalbaar     +2,0  punt 
    spinaker                    -2,5  punt 
    speciale voorzeilen               -2,0  punt 
    ophaalbare kiel   t.o.v. vaste kiel     +1,5  punt 
    vleugelkiel     t.o.v. vaste kiel     +1,5  punt 
    geen genua I                  +0,5  punt
    rolgrootzeil (wordt in de mast gedraaid)    +1,5  punt
    reefbare genua of rolgenua/rolfok        +1,0  punt
    Andere zeilen dan polyester of nylon zeilen   -1,0  punt
    
    Als een grootzeil verder is uitgebouwd dan de achterstag dan wordt 
    geadviseerd de handicap voor dat schip met -1 punten te corrigeren. 
    (bij correctie factor -1 punten invullen)


    Als het schip is uigevoerd met een boegschroef wordt geadviseerd de handicap
    te corrigeren met + 1,5 punt. 			
    Als het schip solo wordt gevaren dan wordt geadviseerd de handicap
    te corrigeren met + 2,0 punt. 
    Een ROLGENUA/REEFBARE GENUA is anders dan een OPROLBARE GENUA:
    - Een "OPROLBARE GENUA" is een normaal gesneden genua en moet
      helemaaluitgerold gevaren worden. Voor dit type zeil geld geen
      handicap correctie.
    - Een ROLGENUA/REEFBARE GENUA is speciaal door de zeilmaker
      gesneden zeil om als het harder waait gedeeltelijk te worden 
      ingerold.
      Kenmerken meestal foam in het voorlijk en de schoothoek is 
      hoog opgesneden.   
 
    Een ROLGROOTZEIL (stoway grootzeil) wordt kompleet in de mast opgerold.
 OPMERKING:
 Als een eigenaar het niet eens is met het gehanteerde systeem, dan
 moet hij zich maar officieel ORC Club of IMS laten meten. 
 
 Het doel van het programma SW voor verenigingen : 
 - Is bedoeld voor verenigingen om op een eenvoudige manier van een 
   schip de SW handicap op te vragen. 
 - Een schip te vergelijken met het standaard schip, en m.b.v. correctie 
   factoren een SW handicap te berekenen. 
 - Een SW-certificaat uit te printen met de gegevens van het schip en de 
   berekenende handicap. 
 - m.b.v. het programma een SW lijst uit te draaien 
 - Van schepen die niet in het bestand staan via een aanvraag formulier 
   wat door het programma gemaakt wordt, bij het verbond een handicap aan 
   te vragen. 
 - Het is mogelijk een SW lijst uit te printen aan de hand van verschil-
   lende sorteer mogelijkheden bijv. op type, lengte of handicap. 
 
 Om onderhoud van de SW cijfers door het Watersportverbond mogelijk te maken is het 
 noodzakelijk dat verenigingen :
 - Hun uitslagen opsturen naar SailSupport voor evaluatie (invullen evaluatie formulier internet), 
 - Advies te geven welke boten eventueel bijgestuurd moeten worden, 
 - Zoveel mogelijk gegevens van een jacht in te voeren zodat het moge-
   lijk is zo nauwkeurig de definitie van een standaard jacht te bepalen, 
 - Het verbond adviseren onder welke handicap zij denken dat een One Off 
   schip moet varen. 
 - Hun ervaringen aan het verbond kenbaar maken, anders is het niet    
   mogelijk voor het Watersportverbond de SW cijfers te onderhouden.
 - Voor wijzigingen en of vragen kunt u terecht op de Web site van 
   Sail Support  www.sailsup@xs4all.nl 

 SOCIALISEREN VAN SW WEDSTRIJDEN
 door Ward Walter, Watersportverbond
 Onderlinge wedstrijden zijn bedoeld om zonder veel rompslomp een plezierig
 wedstrijdje te varen. Daarbij is het leuk als iedereen kan meedoen met zijn
 eigen schip. Lang niet ieder schip is bedoeld om er wedstrijden mee te varen
 en zelfs de meest geavanceerde handicap-systemen staan machteloos als een
 motorsailor tegen een uitgeklede racer moet varen. Het zijn gewoon twee
 onvergelijkbare dingen.
 Grote verschillen kunnen ook bestaan tussen zusterschepen. De een kan zeer
 goed uitgerust zijn voor wedstrijden en de ander kan uitgerust zijn als een
 weekendhuisje met een mast erop.
 Ook al doet de bemanning van het weekendhuisje haar uiterste best, ze zal het
 nooit redden tegen de wedstrijdboot als de handicaps gelijk zijn.
 Je hoeft er geen wedstrijd voor te varen om dat uit te vinden.
 Als het een offici‰le wedstrijd in een erkende klasse zoals b.v. de NKK of de
 IMS betreft is er voor de schipper van het weekendhuisje maar ‚‚n manier om
 zijn prestaties te verbeteren, alle troep moet van boord, er moeten nieuwe
 zeilen op en het onderwaterschip moet glad gemaakt worden. Dat vindt de
 schipper te veel werk en te duur, het moet een lolletje blijven. De kans dat
 deze schipper de volgende keer niet meer meedoet is groot.
 In tegenstelling tot de techneuten op het Watersportverbond kantoor kent het wedstrijd-comité‚
 bij SW wedstrijden de deelnemer en is ook op de hoogte van het
 uitrustingsniveau van zijn schip.
 Als je ervan uitgaat dat bij onderlinge wedstrijden plezier een grote rol
 moet spelen en dat iedereen op zijn tijd een kans moet krijgen om vooraan te
 eindigen dan zijn er enkele beproefde systemen om de handicaps te
 "socialiseren" 
 Voorwaarde is dat van te voren wordt afgesproken hoe het socialiseren gebeurt.
 De "Monnickendamse methode"
 Hierbij worden na iedere wedstrijd de handicaps van de nummer ‚‚n en twee en
 van de twee laatsten tijdelijk aangepast. Afhankelijk van de grote van het
 veld kan ook voor de eerste en laatste drie of vier gekozen worden.
 Bij nummer ‚‚n gaan er twee punten van de handicap af en bij nummer twee ‚‚n.
 Aan de andere kant van de uitslagenlijst gebeurt het omgekeerde.
 Deze tijdelijke "bijsturing" verdwijnt weer geleidelijk als in volgende
 wedstrijden niet extreem gepresteerd wordt en wordt zwaarder als de prestaties
 uitzonderlijk blijven. Als degene die de eerste wedstrijd ‚‚n werd in de
 volgende wedstrijd b.v. 5de wordt gaat er ‚‚n punt van zijn bijsturing af en
 mocht hij de daarop volgende wedstrijd weer geen ‚‚n of twee worden dan
 verdwijnt de bijsturing.
 Bij de laatste op de uitslagenlijst gebeurt het omgekeerde.
 Veel werk voor degene die het systeem beheert, maar het werkt uitstekend
 gezien het enthousiasme in Monnickendam.
 PERSOONLIJKE RATING
 Een andere mogelijkheid is om de schipper een persoonlijke "rating" te geven
 zoals dat bij b.v. golf gebeurt. De handicap van het schip waarmee hij vaart
 wordt dan vermenigvuldigd met zijn rating.
 Bij het toepassen van dit systeem moet iedereen zich wel goed realiseren dat
 de SW-cijfers niet volmaakt zijn en de persoonlijke rating dus niet als
 maatstaf voor iemands vaardigheden gebruikt mag worden.
 REKENKUNDIG BIJSTUREN
 Hierbij wordt na de wedstrijd uitgerekend wat de handicap van ieder schip had
 moeten zijn om op de gemiddeld gecorrigeerde tijd uit te komen. Vervolgens
 wordt de handicap bijgestuurd met een gedeelte van het verschil tussen de zo
 gevonden handicap en de gebruikte handicap.
 Het rekenwerk wat hierbij te pas komt kan gebeuren door een simpel
 computerprogramma.
 Wat voor al de socialisatie systemen geldt is dat extreme uitslagen nader
 beoordeeld moeten worden. Als iemand bijv. aan de grond heeft gezeten en
 daardoor laatste is geworden mag dat resultaat niet meetellen.
 HET SW IDEE
 SW maakt het voor iedereen mogelijk om aan een wedstrijdje mee te doen.
 Geen meting, geen administratieve rompslomp. Ieder schip is welkom.
 Een echte wedstrijdzeiler zal walgen van socialiserings systemen.
 Voor hem is het systeem dan ook niet bedacht.
 Wel voor de zeiler, en dat kan ook een wedstrijdzeiler zijn, die inziet dat
 het bij SW wedstrijden puur om de lol van het varen gaat en niet om het blik.
 Hoewel ook onder SW de goede zeilers wel naar voren komen is het onzin om het
 systeem te gebruiken om uit te vinden wie de beste zeilers zijn. Daarvoor
 bestaan er eenheidsklassen. 
Het Watersportverbond standpunt tav open inschrijving voor SW wedstrijden?
Open inschrijving voor SW wedstrijden? Het SW-systeem is een eenvoudig systeem,
bedoeld voor onderlinge wedstrijden op verenigingsniveau. Deze wedstrijden 
vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de lokale 
wedstrijdcommissie/vereniging. 'Open wedstrijden' worden gezeild onder 
IMS- en/of ORC handicap. Bij deze wedstrijden horen ook (inter)nationale 
veiligheidseisen, afhankelijk van het soort water. Aan het SW-systeem zijn 
geen veiligheidseisen verbonden. Gezien het feit dat het SW-systeem specifiek 
bedoeld is voor wedstrijden in clubverband en daarbij geen rekening gehouden 
wordt met veiligheidseisen adviseert het Watersportverbond de verenigingen om 
SW-wedstrijden niet open te stellen voor niet-leden. Als verenigingen 
dit wel doen is dit geheel voor eigen verantwoording.